AIM PLEDEAZĂ PENTRU ELIMINAREA BARIERELOR PENTRU DEZVOLTAREA COMERȚULUI ELECTRONIC LA EXPORT - AIMM

AIM PLEDEAZĂ PENTRU ELIMINAREA BARIERELOR PENTRU DEZVOLTAREA COMERȚULUI ELECTRONIC LA EXPORT

Pe data de 16 decembrie echipa AIM a participat la consultările publice cu privire la Politica Bugetar Fiscală pentru 2023, organizate de Parlamentul Republicii Moldova.

AIM a sesizat mai multe bariere pentru dezvoltarea comerțului electronic și a pledat pentru schimbări legislative care ar facilita comerțul electronic, în special pentru IMM-ri:

1.   Procedura anevoioasă și neprietenoasă de aplicare a TVA aferent re-importului coletelor în cazul e-commerce, care, conform datelor internaționale, ajung în valoare de 20-30 % din vânzări.

2.  Necesitatea prezentării confirmărilor semnate de cumpărători (electronic ori olograf) pentru produsele digitale (softuri, jocuri, diferitor aplicații și servicii digitale) vândute și achitate pe deplin online. Obligațiunea dată este prevăzută conform pct.32, par. 2, lit. a) al Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2013, pentru confirmarea dreptului la restituirea TVA pentru livrări de servicii.

În aceast context AIM a transmis o scrisoare de poziție cu soluții de intervenție în cadrul normativ în vederea ajustării Politicii fiscale pentru anul 2023, cu scopul stimulării comerțului electronic.

Textul integral al scrisorii poate fi accesat.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Digitalization Resource Hub for SMEs” cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului (FTA) finanțat de USAID și Suedia.