ȘEDINȚĂ DE LUCRU CU MEMBRI AIM: CONSULTAREA AGENDEI LEGISLATIVE PENTRU ANUL 2024 - AIMM

ȘEDINȚĂ DE LUCRU CU MEMBRI AIM: CONSULTAREA AGENDEI LEGISLATIVE PENTRU ANUL 2024

Agenda Legislativă AIM este cel mai important document de advocacy AIM care reflectă obiectivele principale ale asociației pentru următoarele 12 luni. În data de 12 octombrie, AIM a organizat o ședință de lucru cu membrii AIM pentru consultarea Agendei Legislative AIM 2024, care conturează obiectivele noastre principale pentru anul următor.

În fiecare an facem eforturi considerabile pentru îmbunătățirea mediului de afaceri pentru IMM-uri, prin Agenda Legislativă (vedeți aici Agenda 2022/2023), care se bazează pe provocările și necesitățile antreprenorilor din Moldova, pe care le identificăm în timpul discuțiilor, consultațiilor cu IMM-urile din țară.  

Cu mândrie, putem afirma că am întreprins o analiză complexă a activității noastre de advocacy în ultimul an și am consolidat aceste eforturi detaliat în Raportulul de monitorizare și evaluare a participării la procesul de luare a deciziilor . În acest interval, am lansat nu mai puțin de 20 de inițiative cu un impact semnificativ asupra mediului de afaceri, acestea cuprinzând proiecte de acte legislative, amendamente, proiecte de hotărâri ale Guvernului și propuneri de completare a documentelor de politici sau planuri de acțiuni ale autorităților publice.

Suntem bucuroși să vă comunicăm cele mai remarcabile rezultate pentru anul 2023, 3 inițiative, realizate în totalitate:

1.    Reforma SRL
2.    Pașaportul Albastru
3.    Declarația Drepturilor Debitorilor și Împumurantilor

Raportul nostru detaliat poate fi consultat aici.

Agenda Legislativă AIM este fundamentată pe subiectele sistemice identificate din discuțiile cu membrii noștri, consultările din grupurile de lucru AIM, analizele noastre și raportul privind agenda legislativă pentru anul 2023. Secțiunile de bază sunt:

Secțiunea 1: Capitalul uman
Secțiunea 2: Accesul la finanțare și capital de investiții
Secțiunea 3: Balanța Comercială
Secțiunea 4: Creșterea PIB-ului
Secțiunea 5: Reformarea Durabilă

Agenda Legislativă AIM pentru 2024 reflectă angajamentul asociației în sprijinirea antreprenorilor din Moldova și îmbunătățirea climatului de afaceri. Cu inițiative concrete și o viziune solidă, AIM continuă să miște țara din loc și să deschidă noi oportunități pentru mediul de afaceri.

Această activitate de advocacy a fost realizată cu suportul Center for International Private Enterprise și OPTIM Project susținut de guvernul Elveției și implementat de Helvetas Swiss Intercooperation .